Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

EU’s nye dækmærke

Lavere udledning fra biler med EU’s nye dækmærke

 

PRÆSENTATION AF EU’S NYE DÆKMÆRKE

EU har forpligtet sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og blive klimaneutral i 2050. En reduktion af CO2-udslip fra vejtransporten spiller en vigtig rolle i at nå disse mål.

Hvis man vælger mere brændstofbesparende dæk, kan man medvirke til at nedbringe udledningen fra transportsektoren. For at hjælpe forbrugerne med at foretage et kvalificeret valg indfører EU en nye mærkningsordning for dæk pr. 1. maj 2021.

EU’s dækmærke vil give forbrugerne mulighed for at vælge mere brændstofbesparende dæk, hvilket kan give store besparelser og reducere udledningen for både slutbrugerne og transportsektoren. Trafiksikkerheden forbedres med dæk med bedre vådgreb, og dæk med lavere støjniveau vil medvirke til at nedbringe støjforureningen fra trafikken.

Start
 


HVAD BETYDER DET FOR VORES PARTNERE OG KUNDER?

 • Den nye forordning vil også gælde for dæk til busser og lastbiler (dækklasse C1, C2, C3).
 • Yderligere oplysninger: (dæktypeidentifikation  = varenr.).
 • Ud over standardmærkningen kan der nu også påføres ikoner vedrørende snegreb (3PMSF) og/eller isgreb (kun for C1-dæk).
 • Støjklasser: ABC erstatter lydbølgerne.
 • Ny klassifikation for de nederste mærkeklasser:
  D er det nye E; klasse D tages nu i anvendelse (kun til C1- & C2-dæk); F og G samles og bliver til E.
 • QR-koden for hver dæktypeidentifikation indeholder link til EU’s produktdatabase (EPREL).

Det nye produktdatablad genereres i EPREL-databasen på baggrund af de oplysninger, som Continental og andre leverandører indberetter.

Det vil omfatte:

 • Oplysningerne fra EU-mærket i tabelformat
 • Startdato for produktionen
 • Slutdato for produktionen (bliver indberettet af fabrikanten, når den er kendt)

EPREL står for European Product Registry for Energy Labelling

Primære formål: Forbrugerne kan søge i produktdatabasen efter energimærkning og produktdatablade. Ved hjælp af den QR-kode, der fremgår af det nye EU-dækmærke, kan forbrugerne finde et dæk og downloade de relevante oplysninger om det.

Leverandører (fabrikanter, importører eller bemyndigede repræsentanter) skal registrere deres dæk, før disse kan sælges på det europæiske marked.

Leverandører har kunnet registrere deres produkter siden d. 12. oktober 2020.​

Forbrugerne vil få adgang til EPREL-databasen fra 1. maj 2021. Databasen vil være tilgængelig via en offentlig webportal. 

HVAD SKAL DU TÆNKE PÅ?

Som distributør af dæk skal du fra 1. maj 2021 sikre dig, at:

 • dækmærket er nemt at se på salgsstedet. Produktdatabladet er tilgængeligt (digitalt) og kan udleveres i print, hvis det ønskes. Hvis dækket ikke udstilles fysisk i forretningen, sælges online eller er genstand for fjernsalg, skal oplysningerne være tilgængelige digitalt.
 • når man sælger ét dæk ud af en batch bestående af et eller flere ens dæk, skal mærket og produktdatabladet være tilgængelige (digitalt) og kunne udleveres, hvis det ønskes.
 • i reklamer eller andet markedsføringsmateriale skal dækmærket vises digitalt eller på print, når en specifik dæktype markedsføres eller vises. På en produktliste vil symbolerne for ydeevne og de respektive mærkeklasser/-værdier være tilstrækkelige.

HVORDAN SUPPORTERER CONTINENTAL DIG?

The New EU Tyre Label Layout

De viste mærkeværdier kan afvige fra produktets faktiske værdier.

Alle de dæk, vi leverer, vil være i overensstemmelse med den nye forordning. Bildæk vil være udstyrede med en mærkat, der indholder supplerende oplysninger som f.eks. navn på dæktypen og stregkode (se udkastet).

Dæk, der bliver leveret inden 1. maj med det gamle mærke, vil overholde den gamle forordning og dermed være i overensstemmelse. Ændringen har en vis overgangsperiode, og dæk skal ikke ommærkes, hvis de er leveret inden 1. maj 2021. Dette gælder også for dæk, der allerede er på markedet (f.eks. i vores regionale fordelingscentre), men bliver leveret til dig efter 1. maj 2021.

Men vi skal nok sørge for at fremsende de nye værdier for dækkene i god tid, så du kan anvende det nye EU-dækmærke og gøre det muligt for dine kunder at foretage kvalificerede valg. Samtidig vil de nye mærker være tilgængelige, så de kan downloades og printes via EPREL. Så hvis en kunde ønsker det nye mærke, kan du hurtigt og nemt fremskaffe det. 

Ofte stillede spørgsmål

Få mere at vide om, hvad de nye oplysninger i dækmærket betyder, forpligtelser ved salgsstedet, og hvordan Continental vil yde support i vores FAQ.