Produkter til bil / varevogn / 4x4

I keep your loved ones safe.

Vi holder dine kære sikre.

Regler og databeskyttelse

(*Oversættelse udelukkende til information. Den eneste juridisk bindende version af dette dokument er den tyske.)

Brug af hjemmesider, produktansvar

Oplysningerne på disse websteder er ikke bindende og er udelukkende til orientering. Det er kun af informativ karakter og repræsenterer ikke tilbud som defineret i de relevante retslige bestemmelser. Mere detaljerede oplysninger og kontraktvilkår kan fås fra den relevante autoriserede forhandler. Det er ikke muligt at indgå en kontrakt om varer der baseres og opstå på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden.

Oplysningerne på disse websteder, og de produkter og tjenester, der her er beskrevet kan til enhver tid  ændres eller ajourføres af Continental AG uden forudgående varsel. Medmindre andet udtrykkeligt er anført andetsteds, indeholder Continental AG’s hjemmesider ingen garantier eller oplysninger om karakteristika overhovedet der skulle give anledning til ansvar for en del af Continental AG, enten udtrykkeligt eller stiltiende, under hensyntagen til den aktuelle gyldighed, nøjagtighed, fuldstændighed og kvaliteten af den pågældende information.

Continental AG påtager sig intet ansvar i forbindelse med sine hjemmesider. Ansvar for direkte eller indirekte tab / skade, krav om erstatning og / eller følgeskader af enhver art og uanset retsgrundlaget, som følge af din adgang til eller brug disse hjemmesider, og i særdeleshed virusangreb på din computer er hermed udelukket.

Eksistensen og opfyldelse af forpligtelser samt Continental AG’s ansvar for Continental produkter og tjenester er udelukkende underlagt de respektive kontraktmæssige aftaler der er indgået under hensyntagen til og i forbindelse med den aktuelle version af Continental AG’s standardvilkår og betingelser, der til enhver tid vil være gældende.

Registrering og behandling af dataoplysninger

Continental AG gemmer kun personoplysninger om brugere af sine websteder, hvis der er givet tilladelse til dette. De eneste data, der er lagret vedrører datoen og tidspunktet for besøget, de besøgte steder, navnet på den pågældende internet-udbyder, og den hjemmeside, hvorfra brugeren fik adgang Continentals hjemmesider. Continental AG bruger disse oplysninger til at måle aktiviteten på hjemmesiden samt udarbejde statistikker  for at kunne forbedre tjenester og oplysninger på hjemmesiden. Personoplysninger bruges udelukkende til at behandle henvendelser hvor  brugeren  har givet sit samtykke til et bestemt formål, og er i overensstemmelse med de respektive regler om databeskyttelse. Continental AG har implementeret databeskyttelsesregler  (Binding Corporate Rules) global, ensartet og intern  (bindende virksomhedsregler) baseret på lovkrav, som regulerer beskyttelsen af dine personlige data.

 


Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan oplysninger gemmes på din computer i form af cookies. Sådanne cookies bruges udelukkende med det formål at optimere hjemmesidse design. Du kan vælge ikke at acceptere disse cookies i dine browserindstillinger. Bemærk dog, at flere funktioner eventuelt  ikke være tilgængelige.


 

Rettigheder om information

Mod forespørgsel, er du berettiget til at modtage gratis information om de personlige oplysninger om dig, som er blevet gemt. Du har også ret til at få data korrigeret, blokeret eller slettet. Hvis du har et spørgsmål om dette, bedes du kontakte voreskontor for databeskyttelse på mail: dataprotection@conti.de. Hvis du besøger websteder eller filer på vores hjemmesider, og bliver bedt om at indtaste oplysninger om dig selv, skal du være opmærksom på, at sådanne data overføres via internettet i en usikret form, og kunne derfor tilgå og manipuleres af uautoriserede tredjeparter.

Links tíl andre hjemmesider

Links til websites, der drives af tredjepart, leveres som en ekstra service til dig. Sådanne websteder er helt uafhængige og uden for Continental AG kontrol. Continental AG er ikke ansvarlig for indholdet af nogen af disse tredjeparts websteder, som du kan få adgang til via Continental AG hjemmesider, og påtager sig intet  ansvar overhovedet for indholdet, overholdelsen af databeskyttelsesreglerne, eller brugen af sådanne hjemmesider.

Produkttilgængelighed i hele verdenen

Denne hjemmeside kan indeholde oplysninger om Continental produkter, som endnu ikke er tilgængelige i dit land. Tilstedeværelsen af sådanne oplysninger på denne hjemmeside er ikke ensbetydende med at Continental AG har en intention om at meddele, at produktet vil blive stillet til rådighed i hele verden. Spørg din Continental forhandler eller repræsentant for mere information om fremtidige planer for produkter, som endnu ikke er tilgængelige for dig.


 

Varemærker og copyright

De varemærker og logoer ("Trademarks"), der kan ses på disse hjemmesider tilhører Continental AG eller dets datterselskaber. Ingen af oplysningerne på disse websteder kan tolkes som udstedelse af licenser eller tilladelse til at bruge varemærkerne. Til dette er udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Continental AG påkrævet. Uautoriseret brug af disse varemærker er strengt forbudt. Continental AG vil gøre sine immaterielle rettigheder over hele verden underlagt den gældende lovgivning i hvert enkelt tilfælde.

 

Copyright © 2010 Continental AG. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, animationer, videoer, musik, lyde og andre materialer på disse websteder er underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder Continental AG og dets datterselskaber. Continental AG ejer ophavsretten til udvælgelse, koordinering og arrangementet af materialer på denne hjemmeside. Disse materialer må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution. Heller  ej kan de ændres eller videregives til andre hjemmesider.

Google Analytics 

Dette websted bruger Google Analytics, en web-analyse værktøj fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics gør brug af cookies, dvs. til tekstfiler, der gemmes på din computer, så din brug af dette websted skal analyseres. De oplysninger cookien genererer om din brug af disse websteder bliver generelt overført til og gemt på en Google-server i USA.

Men hvis IP-adressens anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse først blive afkortet af Google indenfor medlemsstater i Den Europæiske Union eller i andre nationers part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde vil komplette IP-addresser blive overført til og opbevaret på en Google-server i USA. Denne hjemmeside bruger aktiv IP anonymisering. Efter anmodning fra operatøren af denne hjemmeside, vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og give webstedets operatør yderligere tjenester forbundet med brugen af websted og internettet.

 

IP-adressen der overføres af din browser ved hjælp af Google Analytics vil  ikke kombineret med andre data fra Google. Du kan forhindre cookies i at blive gemt ved at foretage de nødvendige ændringer i dine browserindstillinger. Vi ønsker dog at påpege, at hvis du gør det, er du ikke nødvendigvis i stand til at gøre fuld brug af alle funktioner i dette websted. Du kan også forhindre Google i at indsamle og behandle data genereret af cookie'en, og relateret til din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) ved at downloade og installere plug-in findes på følgende link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brug af sociale mediers plug-ins

Vores hjemmeside bruger plug-ins fra forskellige sociale netværk. En social plug-in er en knap, der kan bruges til at dele og kommunikere opslag på vores hjemmeside med andre brugere af de respektive sociale netværk.

Følgende sociale plug-ins bruges på vores websted.

Facebook

Denne plug-in opereres af Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. The operator of the German website facebook.de is Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Disse plug-ins kan identifdiceres ved Facebook logo. Du kan finde Facebooks politik om privatlivet kan du finde here

YouTube 

Denne plug-in opereres af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Denne plug-in identificeres ved YouTube logo. YouTube's politik om privatlivet kan du finde here

Netværkene står for design og indhold af plug-ins til browserne. Disse integreres automatisk på websiden.

Hvis du besøger en af vores websteder med en af disse plug-ins, vil Internet Explorer automatisk etablere en forbindelse til serveren på det relevante netværk, uanset om du bruger plug-in. De oplysninger, du har fået adgang til webstedet deles via dette link.

 

Af hensyn til privatlivets fred, er de respektive knapper oprindeligt deaktiveret og en meddelelse er fastgjort til dem. Ved at klikke på meddelelsen, giver du din samtykke til kommunikation med de sociale netværk og aktivere knapperne. Det er først da, at de etablerer et link til netværkene.

 

Hvis du er logget ind et socialt netværk under dit besøg på vores hjemmeside, vil de transmitterede data blive tilknyttet din brugerkonto. Dette gælder også, hvis du interagerer med en plug-in. Hvis du ønsker at forhindre et netværk fra at knytte oplysninger med din brugerkonto på denne måde, skal du logge af fra det respektive netværk, før du klikker på meddelelsen.

 

Selv hvis du ikke er medlem af et socialt netværk, kan dine data blive gemt af sociale netværk, efter du har klikket på meddelelsen.

Relaterede emner

Denne side benytter cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores side. Find ud af mere her