Produkter til bil / varevogn / 4x4

Markings on the tire sidewall are shorthand for a wealth of information.

Dækkoder

Sådan tydes koderne på dækkets sidevæg

Du finder en lang række praktiske informationer på dækkets sidevæg. Første gang ejeren kigger på dækbetegnelsen, kan man måske føle sig usikker og forvirret. De repræsenterer en lang række oplysninger. Dækkets modelnavn står der selvfølgelig, men det er blot en mindre del. Der står også en række tal, der dækker belastningsindeks, hastighedsindeks, dækstørrelse, konstruktion osv. Men ikke desto mindre fremgår alle de nødvendige informationer af dækbetegnelsen, der kan være relevante for dig. Vi forklarer, hvorfor dækmarkeringerne findes, hvordan du aflæser betegnelserne korrekt og hvad de siger om dine dæk.

Hvor finder du alle de vigtige oplysninger om bildæk?

Selvom ikke alle potentielle dækbetegnelser står på dækkene, så finder man på dækkets sidevæg alle de relevante dimensioner og kriterier for, hvorvidt et dæk egner sig til en bil. Men hvis man søger efter alle tilladte dækstørrelser til en bil, så kan man kigge i "CoC" (Certification of Conformity). Hvorfor er det så vigtigt at forstå markeringerne? Fordi bildæk adskiller sig ved at have forskellige egenskaber og kriterier og betegnelsen samtidig angiver, om dækket egner sig til en bestemt bil eller ej. Men hvad betyder oplysningerne på et bildæks sidevæg?

Dækbetegnelse: Læs dit Continental dækFor at finde frem til hvilken dækstørrelse, der er tilladt til din bil, er det nødvendigt at kigge på dækbetegnelsen på dækkets sidevæg. Yderligere mulige dækstørrelser fremgår af det såkaldte CoC-dokument ("Certification of Conformity") under punkt "32. Hjulenes dæk:" og/eller "50. Bemærkninger:" (Billeder 1b, 1c).

F.eks. vil man kunne se betegnelsen 205/55R16 på dækket. Denne betegnelse står for en nominel dækbredde på 205 mm, et nominelt tværsnitsforhold på 55% (forholdet mellem tværsnitshøjde og nominel bredde, H/S). Tværsnitsforholdet angives i procent. Det refererer til forholdet mellem dækvæggens højde i forhold til dækbredden. Det beregnes ved at dividere dækkets tværsnitshøjde med dækkets tværsnitsbredde. Hvis et dæk har et tværsnitsforhold på 55, betyder det, at højden på dækket udgør 55 procent af dets bredde.

Fælgdiameteren beregnes diagonalt fra fælgkant til fælgkant, målet angives normalt i tommer – i dette tilfælde er det 16 tommer.

Dækbetegnelsen R, der står før angivelsen af fælgdiameteren, betyder, at dette dæk er et radialdæk. Andre eksempel er “B” for bias-ply-dæk og “D” for diagonaldæk. Radialdæk er de mest almindelige dæk i dag. De hedder radialdæk, fordi dækkenes riller peger radialt eller stråleformet fra den ene vulst til den anden i en ret vinkel på dækkets rotation. Diagonaldæk erstatter massive dæk og er pga. de diagonale tekstillag hårdere. På grund af den højere modstand opvarmes diagonaldæk hurtigere og slides derfor også hurtigere.

I dag er det mest normalt at køre med radialdæk. Navnet radialdæk skyldes dækkenes konstruktion. Trådene i karkassen er anbragt i en ret vinkel i forhold til rotationsretningen, og består af flere tekstillag af nylon og stål, der er særdeles gode til at dæmpe rystelser og ujævnheder. Det er ikke tilladt at bruge radialdæk og diagonaldæk på samme tid. 

De fleste passagerdæk har belastningsindeks mellem 75 og 105, hvor værdien svarer til et specifikt belastningsindeks. Belastningskapaciteten for de enkelte værdier fremgår af et belastningsindeks, der findes i dokumentationen til bilen eller dækket. Belastningsindekset (også kaldet lastindeks, load-indeks eller LI-værdi) angiver, hvor tungt et dæk maksimalt må belastes. Men belastningsevnen for et dæk afhænger også af på dæktrykket og kørehastigheden. Maksimallasten må under ingen omstændigheder overskrides, da et dæk ellers let kan tage skade. Belastningsindekset kan både aflæses på dækket samt vha. registreringsattesten del 1.

På selve dækket følger efter dækstørrelsen servicebeskrivelsen, f.eks. 91V. I overensstemmelse med lastindeks-tabellen står tallet 91 for en maksimal belastning på 615 kg. 

Den tilladte tophastighed du må køre i din bil, afslører ét bogstav for dig. Det er hastighedsindekset, der kan aflæses i en tabel, hvor tophastighederne for alle dæk er fastlagt (den såkaldte hastighedsindeks-tabel). Ved en dækdriftsbetegnelse på 91V står hastighedsindeks V i overensstemmelse med tabellen for en maksimal hastighed på 240 km/t.

Tophastigheden indekseres alfabetisk. Her betegner A den laveste og Y den højeste hastighedsklasse.

Udover tophastigheden viser bogstavet også oplysninger om kørekomfort, traktion, slid og kurvestabilitet. Dæk med højere indeks giver generelt bedre vejgreb og højere bremseeffekt, men kan blive hurtigere slidt og tilbyder mindre performance, når de er kolde. Derfor egner dæk med V-, Z-, W- og Y-indeks sig normalt bedre til sportsvogne og højpræstationskøretøjer, der bevæger sig under varmere himmelstrøg.

Hvis du vil opnå højere dækydelse kan du udstyre din bil med dæk, der har et højere hastighedsindeks. Men hvis du vælger et lavere indeks, reducerer du automatisk bilens tilladte tophastighed til den værdi, der er angivet for dette indeks.

Dækkets alder kan ses på sidevæggen.

DOT-nummeret giver oplysninger om fabrik, dækstørrelse, varemærke og dækalder. De første to tal i DOT-nummeret angiver fabrikken (også kaldet plantcode). De følgende tal står for sizecode, størrelsen på dækket. De følgende tal er optionelle og producentafhængige og er en producentspecifik kode, som man kan bruge til at læse varemærket. Alderen på dækket kan også læses på sidevæggen; den kan findes i slutningen af DOT-nummeret ("Department of Transportation"). De sidste fire tal står for dækkets produktionsdato (produktionsuge). De første to af disse tal angiver produktionsugen (spænder fra "01" til "53"). De sidste to tal står for produktionsår (eksempel: Et dæk med betegnelsen "DOT XXXXXXX2714" blev produceret i uge 27 i år 2014).
Dækalderen er endnu en vigtig sikkerhedsfaktor. Derfor bør dæk senest udskiftes efter ti år – det gælder uanset om der er tale om sommerdæk eller vinterdæk. Men der kan også opstå skader på dækket tidligere, f.eks. ved en forkert opbevaring. Derfor bør seks år gamle dæk kontrolleres regelmæssigt for aldersbetingede revner og skader på et værksted.

Eksempel: Afkodning af dækmarkering

Du har nu læst noget om dækbetegnelser. Vi opsummerer til sidst, hvad dækmarkeringerne står for, og viser dig med et dæk som eksempel, hvordan du selv uden problemer kan tyde betegnelserne på dine dæk. Det er vores mål, at dine dæk lever op til deres bedste og samtidigt yder optimal sikkerhed.

Lad os starte med denne række koder som et eksempel: 225/45 R 18 95 H.

Dækmarkering på et bildæk fra Continental.

Dækbredde

Det første tal i rækken er “225.” Det angiver dækkets nominelle bredde (i millimeter) fra sidevæg til sidevæg.

Højde-/breddeforhold

Næste tal efter skråstregen er ”45”. Dette tal angiver dækkets højde-/breddeforhold - faktisk højden på dækkets profil ud mod fælgen som en procentdel af dækkets bredde. Tallet beregnes ved at dividere dækkets profil med dækkets bredde, hvor det er højest og bredest. Hvis et dæk har et højde-/breddeforhold på 45, betyder det at dækkets højde er 45 % af dets bredde.

Konstruktion

Næste element i dækkoderne er et bogstav. Bogstavet angiver, hvordan dækket er konstrueret - i dette eksempel står der ”R” for radialdæk. Andre eksempel er “B” for bias-ply-dæk og “D” for diagonaldæk.

Radialdæk er de mest almindelige dæk i dag. De hedder radialdæk, fordi dækkenes riller peger radialt eller stråleformet fra den ene vulst til den anden i en ret vinkel på dækkets rotation.

Fælgdiameter

Tallet “18” i eksemplet angiver diameteren på fælgene i tommer.

Belastningsindeks

Tallet efter fælgdiameteren angiver belastningsindekset. I eksemplet angiver “95” den maksimale belastning, dækket kan bære, når det er fuldt pumpet. Dæk til personbiler har belastningsindeks mellem 75 og 105, hvor værdien svarer til et specifikt belastningsindeks. Belastningskapaciteten for de enkelte værdier fremgår af et belastningsindeks, der findes i dokumentationen til bilen eller dækket. Læs vores guide om belastningsindekset.

Hastighedsindeks

Det næste tal i eksemplet angiver hastighedsindekset. Bogstaverne fra A til Z angiver hastighedsindekset. Hvert bogstav angiver den maksimale hastighed, et dæk kan tåle med den anbefalede belastning. I vores eksempel angiver “H” en maksimal hastighed på 209 km/t. Selvom dækket kan holde til denne hastighed, bør du ikke overskride de lovbefalede hastighedsgrænser. Læs vores guide om hastighedsindeks.

Yderligere markeringer

Ud over ovennævnte koder kan der også være andre bogstaver og symboler på dækkets sidevæg.

In our example, they denote the following:

7) Run-flat: Vi har at gøre med et selvbærende run-flat-dæk. SSR-dækket fortsætter med at køre selv med et fuldstændigt tab af tryk takket være de forstærkede dækvægge.

8) Original Equipment-kode: Dækket er et Mercedes Original-Equipment-dæk med run-flat egenskaber (MOE).

9) M+S beskriver, at dækket er velegnet til kørsel i mudder og sne

10)-12) DOT-mærke: Overholder officielle sikkerhedsstandarder for motorkøretøjer fra det amerikanske transportministerium (Department of Transportation, DOT). Dækets (11) produktionsuge er den 36. uge i (12) produktionsår 2016.

Yderligere betegnelser på dækket

Som du kan se i vores oversigt, findes der flere vigtige betegnelser på dæk.

For det første er der krav til rotationsretningen, dæk med speciel profil med en pil kombineret med begreberne "rotation","omdrejningsretning" eller "Direction" markerer og angiver, i hvilken rotationsretning dækket skal monteres. Rotationsretningen ved dæk er særdeles vigtig, for hvis der påmonteres et dæk fra den forkerte side, kan dækmønsteret ved dårligt vejrlig ikke lede vandet korrekt væk. Desuden er nogle dæk forsynet med påskriften "yderside" eller "out-side", for klart og tydeligt at markere, hvilken side der skal monteres udvendigt ved forskellige mønstre på dækket.

De fleste dæk bærer betegnelsen "tubeless" eller "TL" og angiver således, at dækket er "slangeløst". Normalt er dæk til personbiler, med nogle få undtagelser, slangeløse. "Runflat" er en særlig form for slangeløse dæk. De har en såkaldt runflat-egenskab og kan køres videre hvis uheldet er ude. Et runflat-dæk kan køre op til 80 kilometer ved en hastighed på 80 km/t, og derved gøre det muligt at nå frem til det nærmeste værksted. Producenten anvender forskellige koder til at markere dæk med runflat-egenskaber.

M+S står for mudder og sne (eng. mud and snow) og signalerer, at dækket egner sig til vinteragtige vejrforhold (Det er dog ikke nødvendigvis kategoriseret som et vinterdæk, så skal Alpine symbolet også være på) med snedækket eller mudret kørebane. M+S symbolet er dog ikke udelukkende anbragt på sidevæggen på vinterdæk, men kan også findes på helårsdæk. Helårsdæk med M+S symbolet var indtil fornylig tilstrækkelige for at opfylde kravet om vinterdæk i Tyskland, men dette har ændret sig. Efter indførelsen af en ny forordning skal alle dæk, der er fremstillet efter den 1. januar 2018, desuden have et "Alpine"-symbol om vinteren, et trekantet bjergpiktogram med snefnug. Dæk med M+S skal imidlertid ikke udskiftes forhastet, da der gælder en overgangslov indtil den 30. september 2024. Herefter skal vinterdæk altid have den nye betegnelse.

Dæk har en slidindikator, der er markeret med "TWI" (eng. Tread-Wear-Indicator). TWI præges flere steder på dækket og således kan mønsterets slid nemt ses på hovedmønsterets riller, der befinder sig i samme højde. Sådan ved du altid, hvornår mønsteret er for nedslidt og ikke længere må køres på ifølge loven – mindre end 1,6 mm.

Køretøjsproducenter satser på at individualisere og optimere deres køretøjer og udvikler i samarbejde med Continental såkaldte OE-dæk. Hertil anvendes der et særligt symbol til at markere OE-dæk. "OE" er engelsk for Original Equipment og henviser til, at dækkene lever op til de specifikke producentspecifikationer og anbefales til en bestemt model. Udviklingsprocessen foregår parallelt med udviklingen af køretøjet. Dækkene monteres fra fabrikken og er tilpasset optimalt efter den pågældende model og chassiset.

Find dine dæk

Den hurtigste vej til det perfekte dæk.

Dækkets dele

Dækkets dele

Et kig på de dele, et moderne bildæk består af

Læs mere

Dækproduktion

Hvordan et dæk er lavet

Sådan laves et dæk

Læs mere

Hvilken dækstørrelse passer?

Hvor store skal dine dæk være

Sådan vælger du den rigtige størrelse til bilen.

Læs mere