Produkter til lastvogne og busser

En lastbil, der kører forbi en mark ved foden af et bjerg

Reduktion af CO2

Derfor er rullemodstand vigtig for at nedbringe CO2-udslip

En reduktion af CO2-udslippet er et vigtigt mål for lande og industrisektorer, når verden har fokus på at bekæmpe klimaændringer. En ændring af transportsektoren vil spille en stor rolle, der omfatter både forbedret brændstofudnyttelse i eksisterende biler, lastbiler og fly samt indførelse af nye elkøretøjer og elektrificeret infrastruktur. Når det drejer sig om lastbiler, kan en forbedret rullemodstand betyde en stor reduktion i brændstofforbruget og i CO2-udslippet.

Hvilken rolle spiller lastbiler i klimaændringerne?

Nærbillede af lastbiler med dæk med lav rullemodstand

Lastbiler med dæk med lav rullemodstand

1. Menneskeskabt udledning af drivhusgasser, herunder også CO2, er en af de store bidragsydere til global opvarmning. Transportsektoren er en af de primære kilder til sådanne udledninger, specialt på grund af behovet for fossile brændstoffer til at drive biler, fly, skibe, tog, lastbiler og andre køretøjer. Udledningen af drivhusgasser fra tunge køretøjer i EU udgjorde 5% af den totale udledning, en femtedel af al udledning fra transportsektoren og næsten en fjerdedel af udledningen fra vejtransport i 2014.

2. For at nedbringe denne udledning planlægger EU i 2030 at have reduceret udledningen af drivhusgasser med mindst 40% i forhold til 1990 i sin vision om at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050. Målet for transportsektoren er at nedbringe udledningen med 15% i gennemsnit fra 2025 og 30% fra 2030. Det bemærkes, at den nye 2030-klimaplan, der lige nu er til debat, foreslår at øge reduktionen af de generelle drivhusgasser i 2030 til mindst 55% af niveauet for 1990.

3. Et af de værktøjer, som EU anvender for at nå målet om en nedbringelse af drivhusgasser, er det såkaldte Vehicle Energy Consumption Calculation Tool eller VECTO. Siden januar 2019 har det været påbudt for køretøjsproducenter at anvende VECTO til at beregne brændstofforbrug og CO2-udlip for alle nye tunge køretøjer. VECTO bruger en masse data for at udføre beregningen. Disse parametre omfatter: køretøjets art og vægt; aerodynamik; motor- og dækegenskaber; transmissionseffektivitet og akselkonfiguration.

Hvordan hænger rullemodstand og CO2-udslip sammen?

Nærbillede af lastbilsdæk med lav rullemodstand

Lastbildæk med lav rullemodstand Dæks rullemodstand, der kan forklares som den mængde energi, et dæk bruger til at køre en given distance, er en af fem faktorer, som skal elimineres, før et køretøj kan køre. Det er essentielt i diskussionen om at nedbringe CO2-udslip, fordi rullemodstanden står for op til en tredjedel af en lastbils brændstofforbrug. Jo mere brændstof et køretøj forbrænder, jo mere CO2 udleder det. Hvis der ikke gøres noget, vil CO2-udledninger fra tunge køretøjer ifølge EU øges med op til 10% mellem 2010 og 2030. Den gode nyhed er, at det kan lade sig gøre at reducere et dæks rullemodstand og dermed nedbringe CO2-udledningen.

Hvordan kan man nedbringe rullemodstanden?

Infografik, der forklarer, hvordan eksterne faktorer påvirker rullemodstanden

Sådan påvirker eksterne faktorer rullemodstanden

Der er en række faktorer, der påvirker rullemodstanden: 

  • dækkets konstruktion, mønster og tryk
  • køretøjets last og lastens fordeling
  • vejoverfladen
  • vejret

Den vigtigste faktor, når rullemodstanden skal nedbringes, er hysterese – det, der sker, når et dæk flekser ved mødet med vejoverfladen. Det giver et energitab, som hæmmer bevægelsen fremad. Se en forklaring på dette i vores infografik.

Følgende faktorer er vigtige at overveje: vælg dæk, der passer bedst til behovet, sørg for optimalt dæktryk og korrekt justering af dækkene. Sammen med regelmæssig vedligeholdelse kan ændringer i disse faktorer forbedre rullemodstanden, nedbringe brændstofforbruget og reducere CO2-udslippet.

Find dine dæk

Den hurtigste vej til det perfekte dæk.