Produkter til lastvogne og busser

VECTO

Fremtiden kommer. Vi er klar, er du?

Køretøjer der påvirkes

Hvilke køretøjsgrupper bliver påvirket af de nye CO2 regulativer og VECTO?


Oprindeligt gjaldt regulativerne kun for lastbiler med en maksimal bruttovægt på 16 tons (køretøjsgrupper 4, 5, 9, 10) eller mere, produceret fra januar 2019 og frem. Fra januar 2020 er også lette køretøjer med en bruttovægt på 7,5 ton inkluderet (køretøjsgrupper 1, 2, 3). Fra to aksler og opefter.

Ved udgangen af 2022 vil reglerne være blevet revideret og sandsynligvis udvidet til busser, og trailere. Målet er enkelt: ifølge Europa-Parlamentet giver, "en sådan trinvis tilgang (også) et klart og tidligt signal fra industrien til at fremskynde markedsindførelsen af energieffektive teknologier og nul- og lav-emissionstunge-køretøjer."

Regulativerne inkluderer ikke specifikke køretøjskonfigurationer, såsom skraldevogne eller byggekøretøjer. Disse dækker lave kilometertal, og afkastet med hensyn til lavere CO₂-forbrug ville være minimalt.

Tilbage

AkslerAkselskonfigurationChassis-konfigurationMax. GVW [t]Køretøjsklasse
Siden 2019

2

4x2

Fast eller trailer

> 16t

4, 5

3

6x2

Fast eller trailer

> 16t

9, 10
Siden 01/202024x2Fast eller trailer

7.5t ‒ 10t

>10t ‒ 12t

>12t ‒ 13t

1

2

3


   Tilbage