Produkter til lastvogne og busser

Mod en mere bæredygtig transportbranche

Mod en mere bæredygtig transportbranche

CO₂ udslip og VECTO

Alt du har behov for at vide om de nye regulativer og VECTO

Hvad betyder de nye CO₂ regulativer?

Europas første CO₂ regulativ for lastbiler har et meget simpelt mål; en kraftig reduktion af CO₂ udslippet fra lastbiler og busser. 

For at opnå dette i den Europæiske Union blev parlamentets regulativ 2019/1242 effektiviseret d. 14. August 2019. Det er designet for at transportbranchen kan komplimentere de allerede igangsatte regulativer for autobranchen.

Det Europæiske Parlament forklarer: “It provides a clear pathway for CO2 emissions reductions from the road transport sector and contributes to the binding target of at least a 40% domestic reduction in economy-wide greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990.”

Tilbage
Store lastbiler udgør op til 70% af det totale CO₂ forbrug i branchen.

Store lastbiler udgør op til 70% af det totale CO₂ udslip i branchen. 

Ambitiøse mål

For at opnå disse mål skal OEM producenter også sætte mål for deres CO₂ forbrug på køretøjerne. I 2025 skal der være en reduktion på 15% sammenlignet med forbruget i 2019/2020. I 2030 skal disse være oppe på 30% sammenlignet med 2019/2020.

I begyndelsen vil det kun gælde for lastbiler med en maximum vægt på 16 ton eller mere produceret fra Januar 2019 og frem. Fra Januar 2020 vil også mindre køretøjer med en vægt på 7,5 ton eller mere og bleve ramt. 

Regulativerne rammer en stor mængde af lastbiler - fra to aksler og op efter. Køretøjer som disse udgør 70% af det totale CO₂ forbrug fra lastbiler. Regulativerne bliver hele tiden fornyet og bliver i fremtiden udvidet til at ramme, lastbiler, trailere, busser og andre køretøjsgrupper. 

Målet er simpelt CO₂ forbruget skal nedbringes kraftigt.

lastbiler og busser udgør 6% af det samlede CO₂ udslip i Europa.

lastbiler og busser udgør 6% af det samlede CO₂ udslip i Europa.

Hvorfor er disse nye regulativer vigtige?

6% af Europas CO₂ forbrug kommer fra lastbiler og busser. Det udgør næsten 1/4 af den samlede udledning i transport- og bilbranchen.

Og tallet er stigende. Transport via vejene er kraftigt stigende og industrien er direkte afhængig af fosile brændstoffer. EU: “Hvis vi ikke gør noget nu, vil transportbranchens samlede CO₂ forbrug stige op til 9% inden 2030.”   

På trods af disse facts har der ikke været nogle regulativer på CO₂ forbrug i Europa for lastbiler. Det er der i særdeleshed behov for ifølge Europa Parlamentet. “Vi er nødt til at nytænke transport branchen hvis vi skal accelerere nedbringningen af CO₂ forbruget.”

Paris aftalen blev signeret i 2016 af United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Deres hovedformål er at nedbringe den gennemsnitlige globale temperatur.

Lastbil der kører forbi tankstation

Flådeoperatører  (Vognmændene / Transportørerne ) vil opleve en positiv udvikling i besparelser.

Nedbringning af CO₂

For at håndtere disse regulativer skal CO₂ forbruget nedbringes kraftigt. Hvis EU skal opnå en samlet reduktion på 60% fra 1990 frem mod 2050 er fokus på transportbranchen essentielt.

Yderligere har det stor effekt når vi i fremtiden komme til at bygge mere effektive køretøjer. Effektive køretøjer som kan køre langt længere på literen vil både hjælpe vores planet men også på flådens økonomi. 

Yderligere fordele

Gennemsigtigheden ved de nye regulativer gør at flåder fremover vil have nemmere ved at sammenligne køretøjer før køb. Dette vil hjælpe dem med at tage bedre beslutninger i købsprocessen som vil gavne virksomheden ved reducerede omkostninger. Brændstofomkostninger kan udgøre op til 30% af de samlede udgifter i transportvirksomheder.

Hvad er VECTO og hvorfor blev det til?

At nedskive regulativerne er den nemmeste del. At nedskrive hvordan loven skal håndhæves er ikke helt lige så nemt. Netop derfor er grundet til at VECTO har haft mange års udvikling før det blev lanceret. 

VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) er et computerbaseret simulationsværktøj. Det er blevet skabt af Europa Kommisionen for at kunne beregne en lang række parametrer som kan nedbringe CO₂ udslip på lastbiler.

Køretøjsdiversitet

Før 2019 var der ikke nogen præcis måde at måle og sammenligne CO₂ forbrug på lastbiler. CO₂ forbruget for motoren blev belyst, men en motor der trækker et stort lad fyldt med mursten udleder naturligvis langt mere end en der trækker et lad fyldt med flamingo.

Hvis ikke CO₂ forbruget måles, hvordan håndhæver man så regulativerne som er designet til at nedbringe CO₂?

Det store problem er at der er kæmpe stor diversitet i lastbiler og brugen af lastbiler modsat personvogne som er meget sammenlignelige. 

Som EU Kommisionen siger, "der er bogstavelig talt millioner af forskellige lastbiler". Nogle modeller har måske den samme motor, men har forskellige gearkasser og forskellige akselkonfigurationer. Derudover kan de have forskellige dæk på de forskellige aksler.

Simulering

Eftersom VECTO er et simuleringsværktøj kan det tilpasses specifikke behov. Det betyder at de kan simulere CO₂ forbrug og brændstofforbrug på enhver konfiguration. Og med det kan vi altså se et præcist og samlet indblik i industrien.

Modelsimulering var vejen frem. Dette gjorde det muligt at tage alle faktorer ind i ligningen såsom, motor, gear, dæk og hvordan alle disse bruges forskelligt.

På den måde kan producenterne vurdere deres køretøjer, inden de sælges, og detaljerne offentliggøres for at hjælpe købere med at tage den best mulige beslutning.

VECTO og de forskellige parametre

Bilede der viser VECTO og de forskellige parametre

Køretøjsdata som VECTO benytter

  • Køretøjskategori: Er det en fast-lastbil eller en træklastbil?
  • Aksel konfiguration: Hvor mange aksler har køretøjet og hvad er kørselskonfigurationen? Jo flere dæk der skal trækkes, jo mere brændstofforbrug (som hovedregel): Hvad er køretøjets maksimale operationelle vægt, inklusiv chassis, motor, væsker, brændstof, fører, passager, trailer og last? 
  • Dæk: Hvad er størrelsen på dækket og rullemodstanden?
  • Motor: Hvor stor er motorkapaciteten? 
  • Gear: Hvilken slags gearkasse er lastbilen udstyret med?
  • Hjælpeudstyr: Hvilket andet udstyr behøver strøm fra motoren, såsom, klimaanlæg, luftkompressor osv, og hvor meget energi har disse behov for? 

Hvordan bruges kørestøjet?

For at opnå en præcis sammenligning bruges et udvalg af standardiserede og realistiske parametre for ruter og brugstyper til følgende:

  • Chaufføradfærd: Hvilken type rute er det? Lang afstand (få stop ved konstant hastighed), regional distribution (flere stop, variabel hastighed) eller by (flere stop, lav hastighed). Og hvordan er bremse-, accelerations- og hastighedsprofilegenskaber og gearskift?
  • Last: Hvor meget vægt bærer køretøjet, og hvor og hvordan fordeles dette? Køretøjskonfiguration: Hvis køretøjet er en stiv lastbil, hvad er de lastbils- og trailerkombinationer, det kan bruges med?
VECTO forklaret hurtigt

Hvad er nødvendigt?

VECTO-værktøjet bruges af køretøjsfabrikanterne (OEM'er). De vil bruge oplysningerne til at oprette en fil med oplysninger til potentielle købere. Hos forhandlere vil dette blive integreret i salgssystemet, så kunderne med det samme kan sammenligne udførelse af forskellige køretøjer. Ved køb af et køretøj modtager de en kopi af kundeoplysningsfilen for deres specifikke køretøj.

VECTO vil også hjælpe OEM'er med at måle, hvor godt de forskellige teknologier, de udvikler, fungerer i den virkelige verden, da de vil være i stand til at udføre nøjagtige 'før' og 'efter' sammenligninger. Og selvfølgelig vil de være i stand til at arbejde tæt sammen med deres leverandører om nye produkter, såsom dæk med lav rullemodstand.

Download infographic her

Tilbage