Produkter til lastvogne og busser

stage_conti360°_TT

Conti360° Fleet Services

Conti360° Fleet Services™

Mere service - lavere omkostninger.

conti360_logo_4c_black_tag

Endnu mere succesfuld på vejene takket være Conti360° Fleet service.

Fakta

Conti360° Fleet Services opfylder dine særlige behov og gør dig i stand til at opnå de laveste samlede kørselsudgifter. Fra perfekt udvælgelse af dækkene til korrekt montering, løbende overvågning og indberetning, hurtig reaktion i tilfælde af dækhavari til korrekt håndtering af slidte dæk. Det er hvad vi kalder eksklusiv, alsidig service.

ContiFitmentService™
Vi sikrer valg af det rette dæk samt korrekt montering af dækket for at garantere problemfri kørsel for din vognpark.

ContiFleetCheck™
Vores regelmæssige besigtigelser hjælper dig med at få den bedste ydelse ud af dine dæk.

ContiBreakdownService™
Uanset hvor du befinder dig i Europa, får vi dig på banen igen efter et dækhavari og med minimum stilstandstid.

ContiCasingManagement™
Selv ved enden af deres levetid har Continental-lastvognsdæk en kontantværdi. Vi sørger for den samlede håndtering af karkasser: indsamling, besigtigelse, køb, regummiering og/eller korrekt kassation.

ContiFleetReporting™
Vi giver dig en fuld analyse af dine dækrelaterede data, der med et enkelt blik viser muligheden for eventuelle omkostningsbesparelser på dækkene.

Conti_Fitment_Service

ContiFitmentService™

Vejen til de laveste samlede kørselsudgifter starter med valget af nye dæk. Uanset din anvendelse sikrer ContiFitmentService, at du får de rigtige dæk. Vi leverer dig nye og regummierede dæk, der præcist opfylder dine krav.


Der er intet, der overgår en god begyndelse:

 • Ekspertråd om valget af det rigtige dæk
 • Professionel montering og fjernelse af dine dæk
 • Enten i en Conti360° partners garage eller der, hvor dine køretøjer befinder sig, takket være en mobil service

Conti_Fleet_Check

ContiFleetCheck™

Ingen steder giver udtrykket “små skader – store konsekvenser” mere mening end for lastvogne og busser. Hvis du skifter dine dæk for tidligt, smider du både dyrebare milimeter og penge væk. Det samme kan man sige om lufttrykket: hvis det er for højt eller lavt, vil resultatet altid være en overdreven slitage, mærkbart højere brændstofudgifter og ødelagte dæk. Generelt vil dæk der ikke bliver checket regelmæssigt resultere i højere omkostninger. ContiFleetCheck giver din lastvogns-  eller busdæk den opmærksomhed der skal til, og giver dig en detaljeret rapport om dine dæks tilstand.


Vi får mest ud af vores dæk – takket være den regelmæssige overvågning:

 • Korrekt lufttryk
 • Slidbanedybde på alle dæk
 • Kilometerydelse
 • Skader og slitage mønster

Breakdown_service_2

ContiBreakdownService™

Vi får dig ud at køre igen i tilfælde af dækhavari: over hele Europa, døgnet rundt, og hver dag året rundt. Og med minimal stilstandstid. Continental har været førende i over 30 år inden for dækhavariservice - vores pålidelige og enkle system får dig hurtigt tilbage på vejen igen, f.eks. efter at et dæk er punkteret. Med vores kør-til-tiden garanti sikrer vi, at dit uheld håndteres så hurtigt som muligt, overalt i Europa. I tilfælde af et dækrelateret havari garanterer vi en maksimal stilstandstid på tre, henholdsvis fire timer *. Hvis du i ekstraordinære tilfælde må vente længere tid, modtager du en godtgørelse på EUR 100.


I tilfælde af breakdown:

 • Servicecenter, der kommunikerer på dit lokale sprog
 • Hurtig hjælp forefindes overalt i Europa
 • Kør-til-tiden garanti inden for tre, henholdsvis fire timer *
 • Tilgængelig  24/7/365


* Kør-til-tiden garanti inden for tre timer:
Belgien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Luxembourg, Holland, Polen, Slovakiet, Sverige
Kør-til-tiden garanti inden for fire timer:
Østrig, Estland, Finland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz


360_TireStack

ContiCasingManagement™

Lang tid før vores dæk til lastvogne og busser kommer ud at køre, har vi omhyggeligt gennemtænkt, hvordan vi kan gøre dem mere holdbare, sikre, behagelige og effektive. Resultatet er helt tydeligt. Hvis gummieringen overhovedet slides ned, er vores dæk stadig så gode, at vi gerne vil have dem tilbage.  Alt i alt er det så enkelt som nedenfor: Med vores bedste regummieringsløsninger ContiRe and ContiTread kan vi give dine slidte dæk nyt liv - uden at gå på kompromis med produktets kvalitet. 


Karkasse fra A til Z:

 • Indsamling af slidte karkasser
 • Besigtigelse af karkasser og sortering af dem i henhold til mulighed for genbrug
 • Kassering af dine udtjente karkasser 
 • Disposal of your end-of-life  casings

Conti_Fleet_Reporting

ContiFleetReporting™

Hvis du er godt inde i tingene, ved du, hvor du kan spare. Derfor omfatter vores ContiFleetReporting en fuldstændig analyse af dæk- og serviceomkostningerne for din vognpark. Den afslører hurtigt eventuelle behov for optimering eller mulighed for besparelser. ContiFleetReporting findes online, så du har løbende adgang til dine data.


ContiFleetReporting omfatter:

 • Mængden af leverede og monterede produkter
 • Antal ydede ContiBreakdownServices
 • Antal udførte ContiFleetChecks
 • Alle omkostninger i forbindelse med de leverede produkter og ydelser

Conti_Contract_Types

Conti360° Contract Types

Med en Conti360°servicekontrakt vælger du en professionel dækadministrationspakke med aftalte servicestandarder og priser. Kontrakterne er opbygget i moduler og kan tilpasses hver enkelt kundes krav. De forskellige elementer kan spænde over:

 • kontrakter, der kun dækker havari 
 • aftaler om centraliseret fakturering 
 • kompleks administration af dæk, f.eks. aftaler med en pris pr. kørt kilometer

To måder at gøre det på, og de fører begge til samme fordel: de laveste samlede kørselsudgifter for din vognpark.


Conti360°-aftale med betaling af løbende udgifter
Du betaler pr. service og produkt, og ved præcist, hvad du får. I denne kundetilpassede dækadministrationspakke  kan du vælge mellem:

 • Levering af nye og regummierede Continental dæk til dine lastvogne og varevogne›
 • Et komplet udvalg af dækrelaterede ydelser, som f.eks. montering af dæk, havariservice, tjek af vognparken og administration ad karkasser

Med aftalen med betaling af løbende udgifter iværksætter kunden udskiftningen, mens Conti360°-kontoret tager sig af:

 • administration af kontrakten  
 • administration

Conti360° Mileage Contract (pris pr. kørt kilometer)
Den generelle faste pris for administration af dæk giver dig ro i sindet hvad angår alle dækrelaterede aspekter ved dine køretøjer på basis af:

 • Det samme brede udvalg af produkter og ydelser som ved Conti360°-servicekontrakten
 • Maksimal sikkerhed i planlægningen for at optimere alle dækrelaterede omkostninger ved din vognpark

Conti360_Network

Conti360° Network

Conti360° Network

 • Fuld service for lastvognsparker i hele Europa
 • Takket være vores netværk, der dækker Europa i 25 lande (med 7.000 partnere), er service tilgængelig på væsentlige europæiske transportmarkeder og ruter
 • Personlig rådgivning, pålidelig kvalitet og priser med maksimal sikkerhed i planlægningen
 • Sikkerhed for, at Continental-dæk er tilgængelige
 • Jævnlig overvågning af servicekvaliteten via KPI (centrale resultatindikatorer) og løbende forbedring
 • Stor effektivitet i din vognpark takket være vores omfattende administration af dæk

Conti360_Partners

Conti360° Partners

Conti360° Fleet Services: en generel service, der mindsker omkostningerne.


Med Conti360° Fleet Services får europæiske vognparker en professionel, generel dækservice: Fra anbefaling og perfekt udvælgelse af dæk, til korrekt montering og hurtig hjælp i tilfælde af havari, til løbende tjek og indberetning om dæk i hele vognparken. Vi håndterer også korrekt kassation af udtjente dæk.


Conti360° Fleet Services opfylder de specielle krav i forbindelse med vognparker: pålidelighed og effektivitet. De enkelte elementer i Conti360° Fleet Services gør det muligt, at vognparker kan opnå de laveste, totale kørselsudgifter.


ContiFitmentService™
De rette dæk med den korrekte montering skaber de optimale betingelser for problemfri drift.


ContiFleetCheck™
Takket være regelmæssige inspektioner maksimeres dækkenes ydelse.


ContiBreakdownService™
Uanset hvor du befinder dig i Europa, får vi i tilfælde af dækhavari køretøjet tilbage på vejen inden for tre til fire timer.


ContiCasingManagement™
Vi tager os af den fuldstændige håndtering af karkasser: indsamling, besigtigelse, køb regummiering og/eller korrekt kassation.


ContiFleetReporting™
Vi leverer en komplet analyse af dækkenes ydelser til vognparker, hvilket viser mulighederne for dækrelaterede besparelser med et enkelt blik.

Et europæisk netværk af Conti360°-partnere garanterer høj kvalitet og standardiseret service.

 • Conti360° Fleet Services findes overalt i Europa og med samme høje kvalitetsstandarder.   På denne måde kan du let etablere forretningsforbindelser med de store, paneuropæiske vognparker.
 • Du bliver eneleverandør af ContiFitmentService, ContiFleetCheck og ContiBreakdownService. 
 • Ud over din sædvanlige forretning kan du få adgang til services, som du i forvejen ved, hvad du kan tjene på.
 • Adgang til vores online administrative platform CESAR, der sikrer 
 • hurtig betaling gennem effektiv behandling
 • automatisk udstedelse af servicekreditnotaer for leveret service
 • mulighed for at følge med i din egen ydelse (f.eks. BreakdownService eller FleetCheck) og adgang til dine data i realtid
 • Log-in på CESAR 
 • Som partner bliver du opført på Conti360° Dealer Locator-listenr, en website, der for europæiske vognparker angiver din placering.
 • Uanset om det drejer sig om individuel rådgivning, direkte markedsføringstiltag, tryk og salgsmateriale, arrangementer eller reklame, er vi der altid for at bakke dig op.

Hvis du gerne vil være partner, skal du gøre din del.


Du skal:

 • være i stand til at udføre ContiFitmentService, ContiBreakdownService og ContiFleetCheck
 • være til rådighed for havarier døgnet rundt, hele året - 24/7/365
 • behandle anmodninger om service via CESAR
 • udstede egne servicekreditnotaer
 • være i stand til at udføre mobile ydelser
 • opfylde kvalitetsstandarden for Conti360°

Er du interesseret? Kontakt din Continental-repræsentant.