Produkter til lastvogne og busser

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect. Digital dækmonitorering. Altid. Alle steder.

ContiConnect er Continental's digitale dækovervågningsplatform for kommercielle flåder, som nu er tilgængeligt i udvalgte markeder verden over. Ved at digitalisere dine dækovervågningsaktiviteter med ContiConnect kan du sikre øget levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger samt maksimere brændstofbesparelser. Dæksensorer monteret på indersiden transmitterer dæktryk og temperaturdata til en "yard reader station" og rapporterer status til en webportal. Derudover kan du indsamle dækdataene med det håndholdte værktøj og manuelt uploade det til webportalen - dette kan være en fordel, hvis køretøjerne ikke vender tilbage hyppigt til dedikerede kontrolpunkter eller ikke ligger inden for rækkevidde af "yard reader station". Med ContiConnect kan du modtage tilpassede meddelelser, så du kan løse problemet i realtid og undgå dyre nedbrud.

ContiConnect - den effektive løsning til dækmonitorering.

ContiConnect gør det muligt for dig at overvåge dæktryk og temperatur i realtid og underretter dig i tilfælde af akutte advarsler. Derved forhindre ContiConnect dækrelaterede nedbrud og genererer værdi ved at øge køretøjets køretid.

  • Består af forskellige komponenter, som omfatter sensorerne i dækene, en "yard reader station", en backend samt en webportal og underretningstjenester.
  • Skærme, analyserer og rapporterer dæktryk og temperatur for hele flåden baseret på data fra sensorer i dækkene, samlet af en "yard reader station".
  • Skærme analyserer og raporterer dæktryk og temperatur to hele fløden baseret på data fra hele flådens sensorer.
  • Sender advarsler, hvis dæktrykket afviger fra den definerede værdi.
  • Underretter grupper af definerede modtagere via e-mail eller SMS og foreslår løsninger, hvis det er nødvendigt.
  • Tillader flådechefen at handle proaktivt i stedet for at løse problemer når det er for sent.
  • Højere køretid på hele flåden, mindre vedligeholdelse og generel succes inden for mobilitet og effektivitet.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Dæksensoren monteres på indvendigt i dækket og indsamle derefter data. Sensoren kan enten være eftermonteret eller monteret direkte fra fabrikken.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Yard reader station er komponenten i ContiConnect, der modtager data fra dæksensorerne inden for en flåde og sender den via mobilforbindelse til backend. Yard reader stationen er installeret på flådens hyppige berøringspunkter, som en vaskeplads, tankstation eller andre kontrolsteder inden for flåden. Den afkoder data fra dæksensorerne og sender det til backend, hvor det analyseres og fortolkes.
Installationsmanualen for Yard reader stationen kan findes her.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Det håndholdte værktøj er nødvendigt til initialisering af ContiConnect. Denne komponent bruges til at tildele hver dæksensor til køretøjets respektive position. Den forbinder trådløst med dæksensorerne. Derudover kan du også bruge det håndholdte værktøj til at importere dækdata til webportalen uden en Yard reader station

conticonnect-components-web-portal-image

ContiConnects webportal er systemet, hvor du kan proaktivt overvåge flådens dæk. Webportalen er en browserbaseret applikation, der kan åbnes fra alle enheder.