Produkter til lastvogne og busser

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

FAQ

Generelt

Automatisk registrering af hjul udveksling (SWE - SingleWheelExchange): Hvorfor registrerer ContiPressureCheck ikke automatisk, at et hjul med en ny dæksensor er blevet udskiftet?

ContiPressureCheck registrerer normalt automatisk udskiftning af et enkelt hjul med et nyt dæksensor efter kørsel i 5-10 minutter.

Hvis dette ikke virker, kan det skyldes en af følgende årsager:

 • Mere end ét dæk med en ny sensor er blevet udskiftet.
 • ATL (automatic trailer learning) er blevet aktiveret.
 • En liftaksel er hævet. Den nye dæksensor vil kun blive opdaget ved kørsel med sænkede lift aksler. Dette er uafhængigt af positionen af hjulet, der blev udskiftet.
Hvilke lufttryk kan ses på displayet?

Displayet kan vise mellem 0 og 11,9 bar (173 psi).

Bemærk: Lufttryk over 11,9 bar (173 psi) vil blive vist som 11,9 bar.

Dæksensorer og påsætning

Kan der benyttes andre rensemidler til at rense dækkene og gummi containeren?
 • Som et resultat af interne tests udført af Continental Reifen Deutschland GmbH, anbefales brug af Liquid buffer fra Tiptop til rengøring af klæbende overflader (se monteringsvejledningen).

 • Benyttes andre produkter til afrensning kan Continental Reifen Deutschland GmbH ikke garantere, at det hæfter tilstrækkeligt ved anvendelsen.

 • Rensemidler til bremser eller lignende midler må aldrig benyttes til rengørinbg af klæbende flader, da det vil forringe vedhæftning og klæbeprocessen. Mulige konsekvenser: Dæksensoren og gummi containeren kan løsne sig helt og beskadige dækket indvendigt.

 • Brug af rengøringsmiddel til bremser kan desuden ødelægge selve dækket. 

Læs mere

Kan man bruge andre klæbemidler end CB2250 til at hæfte gummi containeren fast med?
 • Med baggrund i de test Continental Reifen Deutschland GmbH har foretaget, anbefales det at bruge Cyberbond' CB 2250 til at fastgøre gummi containeren med.

 • Hvis der benyttes andre produkter til at fastgøre containeren med, kan Continental Reifen Deutschland GmbH ikke garantere at klæbemidlet hæfter tilstrækkeligt til dette formål.

Min dækstørrelse er ikke opført som en autoriseret dækstørrelse i brugervejledningen. Kan ContiPressureCheck systemet, anvendes til denne størrelse?

Du kan finde en opdateret liste her Alternativt kan vi foreslå, at du kontakter ContiPressureCheck forhandleren.

Anvender du industridæk, kontakt venligst vores Drive Solutions Manager, Martin Jensen på telefon: 26 24 42 45. 

Kan ContiPressureCheck benyttes til industridæk?

Hvis du benytter industridæk, beder vi dig venligst kontakte ContiPressureCheck forhandleren.

Kan dæksensoren benyttes til massive gummi dæk?

Nej.

Kan dæksensoren benyttes til dæk med slanger?

Nej.

I hvilke dækmærker kan sensoren monteres?

Dæksensorer kan monteres på alle dæk med en gummi inner liner - uanset hvilket mærke der er tale om.

Kan de monterede dæksensorer resultere i en ubalance i dækket?

Nej. Dæksensoren og gummi containeren vejer sammenlagt kun ca. 38 g.

Hvad kan være årsag til fejlmeldingen "Sensor is LOOSE"?
 • The tire sensor has popped out of the rubber container.

 • The rubber container and tire sensor have come loose from the tire.

 • The tire sensor has been inserted into the rubber container incorrectly (top-first).

Hvorfor kan jeg ikke genbruge en dæksensor, hvor advarslen "Sensor is LOOSE" vises?

Dæksensoren er ikke designet til at kunne bevæge sig ukontrolleret og frit inden i dækket, eller at blive installeret i den forkerte position. I begge tilfælde kan der ske skade på dæksensoren under kørsel, hvilket kan føre til for tidligt svigt af sensoren, hvis den fortsat bliver anvendt.

Advarsler

Når jeg starter med at køre, får jeg advarslen "LOW PRESSURE" men efter et stykke tid forsvinder den igen. Betyder det, at ContiPressureCheck ikke fungerer korrekt?

ContiPressureCheck systemet fungerer korrekt. Årsagen til advarslen er, at dæktrykket er for lavt. Mens du kører varmes dækkene op, og dæktrykket stiger. Stigningen kan være nok til at advarslen automatisk slukkes. 

Sørg for at få korrigeret dæktrykket til det anbefalede, og gør det mens dækkene er "kolde" - dvs. køretøjet har stået parkeret udendørs længe, og ikke været udsat for direkte sollys.

Hvorfor er der flere dæksensorer der pludselig ikke modtages i en længere periode (advarselsmeddelelse: NO SIGNAL)?

Modtagelse fra de relevante dæksensorer kan midlertidigt forstyrres af udefrakommende elektriske signaler. Det kan for eksempel være forårsaget af:

 • et lag af mudder, sne, eller is på den centrale styreenhed (CCU) eller den ekstra modtager.
 • fra kaffemaskiner, kedler eller lignende.

 • Anden elektromagnetisk forstyrrelse.

Mulighed for udbedring: Positionen/retningen af den centrale kontrolenhed (CCU) eller ekstra modtager bør justeres, så RSSI værdierne for de berørte sensorer kommer over de anbefalede grænser (se kapitel 6.7 i brugervejledningen til det håndholdte værktøj).

Kommer der en advarsel hvis dæktrykket er for højt?

Nej.

Installation og ændringer

Hvordan kan man få dæksensorerne til at hente informationerne hurtigere?
 • Dæksensorerne placering skal være på linie med DOT.
 • Når dækket monteres, skal man sikre sig, at ventilerne er på linie med hinanden.
 • Drejer det sig om tvillinge-hjul, skal dækkene være monteret på en sådan måde, at ventilerne i både den ydre og indvendige sektion er forskudt med 180°.

Dette vil gøre det meget lettere at lokalisere dæksensorerne, når du kan gå efter ventilernes placering.

Dæksensoren på indersiden af tvillinge sektionen er ikke blevet fundet under hentningsprocessen. Hvad kan jeg gøre?
 • I sjældne tilfælde kan det ske, at en dæksensor ikke bliver aktiveret, hvis  det samtidig sker i indersektionen, og i det område af dækket, der har kontakt med jorden. Kør vognen lidt frem eller tilbage svarende til halvdelen af dækkets omkreds, og genstart hentningsprocessen.
 • Hvis det er muligt at komme til indersektionen, kan hentningsprocessen fortsættes ved at føre det håndholdte værktøj hen langs tvillinge-hjulet.

Konfigurationen blev afbrudt

Med det seneste software til vores Hand-Held-Tool  er det nu ikke længere nødvendigt at fortsætte installationen efter afbrydelse. Den nye software og de relevante instruktioner til den nye opdatering kan findes her: www.contipressurecheck.com/hht.

En advarsel vises på traileren under kørslen. Efter at køretøjet er slukket, fortsætter advarselslampen (Pressure Check indikator) med at blinke. Er der en fejl i ContiPressureCheck?

ContiPressureCheck tilføres kontinuerligt forsyning via KL30 / KL31 for denne trailer. Når køretøjet er blevet slukket, vil det blinkende signal stoppe efter ca. 30 minutter.

Bemærk: Under normal drift på traileren kræver ContiPressureCheck ca. 60 mA (24 V) eller 55 mA (12 V) strøm.

Kan ContiPressureCheck på traileren forbindes til kontinuerlig strømforsyning (KL30/KL31)?

Ja.
Bemærk venligst: Ved normal drift kræver ContiPressureCheck ca. 60 mA(24 V) eller 55 mA(12 V).

Efter installationen eller en ændring af parameterne, er ændringen ikke opdateret i systemet. Hvorfor det?

For at kunne bruge de nye parametre i ContiPressureCheck, skal der genstartes.

 • For at gøre det, skal skal den være slukket i mindst 30 sekunder.
 • For trailere med ContiPressureCheck leveret via en KL30/KL31, skal ContiPressureCheck være slukket på hovedkontakten i mindst 30 sekunder.
Hvorfor er det vigtigt i hvilken retning CCU'en eller en ekstra modtager er installeret?

Med den anbefalede retning af installationen sikres det, at især kablerne er bedre beskyttet mod vej chip skader.

 • optimal placering af den centrale enhed (CCU'en) er at have kabeludgangene vendt bagud (modsatte retning af kørselsretningen).
 • Optimal placering af den ekstra modtager, for at undgå stød, vil være at den peger bagud (modsast køreretningen)

Placering og retning af CCU'en, eller en ekstra modtager iht. anbefalingerne, sikrer maksimal modtagelse fra dæksensorerne.

Hvorfor skal der bruges beskyttelse til den ekstra modtager?

Hvis beskyttelse ikke benyttes:

 • ContiPressureCheck systemet bliver af den grund måske ikke benyttet til transport af farligt gods (ADR).
 • den ekstra modtager kunne blive beskadiget - og
 • rækkevidden af signalet fra den ekstra modtager bliver dårligere.

Under en opdatering af CCU softwaren, genstarter displayet gentagne gange. Er det normalt?

Ja, den genstarter typisk to gange.

Under en opdatering af CCU softwaren, vises en "SYSTEM ERROR" besked på display'et. Er det normalt?

Ja. Så snart opdateringen er fuldført, vil "system error" beskeden automatisk forsvinde.

Typer af køretøj og kombinationen af køretøjer

På hvilke typer køretøjer samt kombinationer af køretøjer kan ContiPressureCheck installeres?

Et ContiPressureCheck system kan maksimalt overvåge 8 aksler og 32 hjul.

Din forhandler af ContiPressureCheck systemet kan specificere hvilke typer og kombinationer, der er velegnede til ContiPressureCheck.

Hvordan kan jeg kontrollere, om en trailer er velegnet til overvågning gennem det trækkende køretøj (ATL eller MARRIED)?

Din ContiPressureCheck forhandler kan oplyse om egnethed.

Alternativt kan det trækkende køretøj og traileren konfigureres som MARRIED, hvorefter der foretages en prøvetur.

Hvor mange trailerdæk kan overvåges af ATL?
 • ContiPressureCheck systemet kan maksimalt overvåge 32 dæk (inklusiv det trækkende køretøj og traileren).

 • Eksempel 1: Hvis det trækkende køretøj har 6 dæk, kan ATL'en maksimalt overvåge 26 ekstra dæk.

 • Eksempel 2: Det trækkende køretøj har 10 dæk og traileren har 24 dæk. I dette tilfælde er det kun de første 22 tilsluttede dæk, der vil blive overvåget. De resterende to dæk vil ikke blive opfanget af ContiPressureCheck.

Hvilke trailere kan bruges til monitorering af Automatic Trailer Learning (ATL) med positions-genkendelse?

Trailere med op til tre aksler, som har enkelt- eller dobbelt dæk på alle aksler. En treakslet trailer med enkeltdæk på den første aksel og dobbeltdæk på anden og tredle aksel, er kompatible.

Godkendelse

Nej. ContiPressureCheck systemet har en ABE (General Operating Permit; KBA 91387). Efter installation er godkendelse fra TÜV ikke længere nødvendig.

Nej. ContiPressureCheck systemet har en ABE (General Operating Permit; KBA 91387). Efter installation er godkendelse fra TÜV ikke længere nødvendig.


Hvordan bedømmes sikkerheden for ContiPressureCheck systemet?

ContiPressureCheck er ikke et sikkerhedsrelateret system. Det er klassificeret som et komfort system.

Er ContiPressureCheck systemet anvendeligt til ADR køretøjer (Farligt gods)?

Når det benyttes til det tiltænkte formål, og når instruktionerne fra producenten, Continental, følges, opfylder ContiPressureCheck systemet ADR's krav for følgende typer køretøjer; AT, FL, OX, EX/II og EX/III.

Håndholdt værktøj

Hvorfor er det nødvendigt at stille dato og tid hver gang det håndholdte værktøj har været slukket?

Mulige årsager:

 • det håndholdte værktøj er opladt forkert. For at oplade batteriet korrekt, skal opladeren først tilsluttes, og derefter tændes der for værktøjet. Efter et par sekunder dæmpes lyset i skærmen, og oplader symbolet vises i display'et.
 • det ekstra batteri vil være fuldt opladt efter 48 timer.

Bemærk: dato og tid er der kun brug for i forbindelse med log-filer. Brug af dato og tid kan slås fra i menuen "Setup/Tool properties/Use date". Dato og tid skal herefter indtastes manuelt i log-filen print.

Hvorfor kan det håndholdte værktøj ikke benyttes mens det oplades?

Det er på grund af licensregler om transmission (homologation).

Hvorfor kan det håndholdte værktøj ikke tændes, også selvom det er forbundet til opalderen?

Det håndholdte værktøjs batteri er helt tømt. Tænd for det håndholdte værktøj igen efter opladning i fem minutter, så det ekstra batteri til det interne ur også kan oplade korrekt.

Kompatibilitet

Kan andre rensemidler benyttes til at rengøre dæk og gummi containeren?
 • Som et resultat af interne tests udført af Continental Reifen Deutschland GmbH, anbefales brug af Liquid buffer fra Tiptop til rengøring af klæbende overflader (se monteringsvejledningen). 
 • Benyttes andre produkter til afrensning kan Continental Reifen Deutschland GmbH ikke garantere, at det hæfter tilstrækkeligt ved anvendelsen.

 • Rensemidler til bremser eller lignende midler må aldrig benyttes til rengørinbg af klæbende flader, da det vil forringe vedhæftning og klæbeprocessen. Mulige konsekvenser: Dæksensoren og gummi containeren kan løsne sig helt og beskadige dækket indvendig.

 • Desuden kan rensemiudler til bremser ødelægge dækket.

Læs mere

Kan man bruge andre klæbemidler end CB2250 til at hæfte gummi containeren fast med?
 • Med baggrund i de test Continental Reifen Deutschland GmbH har foretaget, anbefales det at bruge Cyberbond' CB 2250 til at fastgøre gummi containeren med.

 • Hvis der benyttes andre produkter til at fastgøre containeren med, kan Continental Reifen Deutschland GmbH ikke garantere at klæbemidlet hæfter tilstrækkeligt til dette formål.

Min dækstørrelse er ikke opført som en autoriseret dækstørrelse i brugervejledningen. Kan ContiPressureCheck systemet, anvendes til denne størrelse?

Du kan finde en opdateret liste her. Alternativt kan vi foreslå, at du kontakter ContiPressureCheck forhandleren.

Anvender du industridæk, kontakt venligst vores Drive Solutions Manager, Martin Jensen på telefon: 26 24 42 45. 

Kan ContiPressureCheck benyttes til industridæk?

Hvis du benytter industridæk, beder vi venligst kontakte ContiPressureCheck forhandleren.

Kan dæksensoren benyttes til massive gummi dæk?

Nej.

Kan dæksensoren benyttes til dæk med slanger?

Nej.

I hvilke dækmærker kan sensoren monteres?

Dæksensorer kan monteres på alle dæk med en gummi inner liner - uanset hvilket mærke der er tale om.

På hvilke typer køretøjer samt kombinationer af køretøjer kan ContiPressureCheck installeres?

Et ContiPressureCheck system kan maksimalt overvåge 8 aksler og 32 hjul. Din forhandler af ContiPressureCheck systemet kan specificere hvilke typer og kombinationer, der er velegnede til ContiPressureCheck.

Best practice

Hvordan kan man få dæksensorerne til at hente informationerne hurtigere?
 • Dæksensorerne placering skal være på linie med DOT.

 • Når dækket monteres, skal man sikre sig, at ventilerne er på linie med hinanden.

 • Drejer det sig om tvillinge-hjul, skal dækkene være monteret på en sådan måde, at ventilerne i både den ydre og indvendige sektion er forskudt med 180°.

Det vil gøre det meget lettere at lokalisere dæksensorerne, når du kan gå efter ventilernes placering.

Dæksensoren på indersiden af tvillinge sektionen er ikke blevet noteret under hentningsprocessen. Hvad kan jeg gøre?
 • I sjældne tilfælde kan det ske, at en dæksensor ikke bliver aktiveret, hvis  det samtidig sker i indersektionen, og i det område af dækket, der har kontakt med jorden. Kør vognen lidt frem eller tilbage svarende til halvdelen af dækkets omkreds, og genstart hentningsprocessen.

 • Hvis det er muligt at komme til indersektionen, kan hentningsprocessen fortsættes ved at føre det håndholdte værktøj hen langs tvillinge-hjulet.

Hvordan kan jeg kontrollere, om en trailer er velegnet til overvågning gennem det trækkende køretøj (ATL eller MARRIED)?

Din ContiPressureCheck forhandler kan oplyse om egnethed.

Alternativt kan det trækkende køretøj og traileren konfigureres som MARRIED, hvorefter der foretages en prøvetur.