Produkter til lastvogne og busser

New content item

VECTO og de nye CO₂ regulativer for lastbiler

Dæk til bybusser og turisttransport: People

Sikker kørsel

En rullende succes på alle ruter

Bus- og turisttransport har etableret sig som pålidelige, fleksible og omkostningseffektive transportmidler på Europas veje. Stadig flere pendlere vælger bussen som alternativ til bilen, når de hænger fast i den overbelastede  trafik i indre by på daglig basis.

Dæk der er designet til People segmentet er optimeret til at opfylde behovene hos vores kunder i passagertransport. Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige programmer:

People Segment Overview